فروش برنج طارم مازندران با کیفیت تضمینی

برنج کشت اول کیلویی 40 هزار تومان

برنج کشت دوم کیلویی 45 هزار تومان

قیمت ها تا زمانی که محصول جدید به عمل نیامده باشد، پابرجاست.

آماده سرویس دهی به مراسم و مجالس در تهران و شهرستانها

شماره تماس جهت هماهنگی

09119250693 عبائیان (مازندران)

09353121516 قدسی (تهران)

پشتیبان اپلیکیشن «های مارکت» ضامن کیفیت این فروشنده محترم می باشد.