ارتباط با ما

گروه ISIFree از سال 1394 با هدف گسترش علم و توانمند سازی مهندسین پا به عرصه جهانی گذاشت.

به امید اینکه نقشی اثرگذار در آینده مهندسین دغدغه مند داشته باشد.

راه های ارتباطی جهت درخواست فیلم های آموزشی، همکاری، ارسال پیشنهادات، تعرفه تبلیغات و …
09353121516

جهت ارتباط از طریق WhatsApp کلیک کنید.