آموزش مقاومت مصالح ۱ – ۵۶ قسمت (سری۱)

  • از
دروس-دانشگاهی

آموزش مقاومت مصالح :

آموزش مقاومت مصالح از آموزش های پایه ای رشته عمران است که از این مباحث در کنکور کارشناسی ارشد نیز با عنوان مکانیک جامدات سوالات جدی می آید.

مباحثی چون کرنش، تنش، ضریب اطمینان، قانون هوک، اثر مقاطع متغییر، معینی و نا معینی، اصل جمع آثار قوا، پیچش،  و …درسری اول 20 قسمتی ارائه می شود.

شیوی آموزشی این تدریس آنلاین بگونه ایست که در هر قسمت به حل یک مثال پرداخته می شود تا مفاهیم اولیه ای که با آن آشنا هستیم به طور کامل درک شود.

:Solid mechanics lessons

1 Normal Stress
2 Normal stress in members with varying cross-sectional area
3 Shear stress
4 Double shear
5 Bearing stress
6 Factor of Safety
7 Normal strain
8 Stress strain diagram explained
9 Hooke’s law
10 Normal strain in members with varying cross sectional area

قسمت 1: تنش نرمال
قسمت 2: تنش نرمال در مقاطع غیر متغییر
قسمت 3: تنش برشی
قسمت 4: تنش دوبل
قسمت 5: تنش لهیدگی
قسمت 6: ضریب اطمینان
قسمت 7: کرنش نرمال
قسمت 8: دیاگرام تنش و کرنش
قسمت 9: قانون هوک
قسمت 10: تنش نرمال در مقاطع متغییر
قسمت 11: قانون هوک در فریم
قسمت 12: نامعینی و اصل جمع آثار قوا
قسمت 13: واکنش های مساله نامعین و غیرمنشوری
قسمت 14: پیچش و زاویه آن
قسمت 15: زاویه پیچش میله با مقطع متغییر
قسمت 16: کرنش برشی ناشی از پیچش میله
قسمت 17: تنش برشی ناشی از پیچش در میله
قسمت 18: تنش برشی ناشی از پیچش در لوله
قسمت 19: قطر مینیمم میله برای تحول پیچش
قسمت 20: قطر داخلی مینیمم لوله برای تحمل پیچش

20 قسمت بعدی را منتظر باشید. برای درخواست ویدیوهای مد نظر خود از قسمت نظردهی با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *