آموزش استاتیک عمران -۷۲ قسمت تصویری (سری۱)

  • از
دروس-دانشگاهی

آموزش استاتیک عمران :

آموزش استاتیک عمران و معماری بصورت تصویری در واقع به حل مسائلی می پردازد که لازمه آن آشنایی اولیه با فرمول های کتب دانشگاهی استاتیک را دارد.

در این آموزش ها در هر قسمت به حل یک مسئله با فرمول های ساده و روان استاتیک می پردازیم.

توجه کنید که برای فهم درس لازم نیست به زبان انگلیسی مسلط باشید. کافیست آنچه را در دانشگاه در پشت میز یاد گرفته اید را یکبار یادآوری کنید سپس به حل تمرین این ویدیو ها بپردازید.

اگر مسلط به درس هستید در ادامه این دروس مثالهایی جدی حل خواهد شد که می توانید با بدست آوردن جواب ها توانایی خود را محک بزنید.

 

 

Statics is the branch of mechanics that is concerned with the analysis of loads (force and torque, or “moment”) acting on physical systems.

Systems that do not experience an acceleration (a=0), but rather, are in static equilibrium with their environment.

 When in static equilibrium, the acceleration of the system is zero and the system is either at rest, or its center of mass moves at constant velocity.

 

قسمت 1:
Draw a vector in standard position, or anywhere
قسمت 2:
Find the scalar multiple of a vector
قسمت 3:
Adding vectors
قسمت 4:
Subtracting vectors
قسمت 5:
Find the dot product of vectors
قسمت 6:
Find the length of a vector and give a unit vector in it’s direction
قسمت 7:
Determine orthogonality and angles between vectors
قسمت 8:
Find the Projection of v onto u
قسمت 9:
Determine the cross product of two vectors in R^3
قسمت 10:
Using i, j, k unit vectors to express vectors
قسمت11 :
Right hand rule for the vector cross product
قسمت 12:
A quick cross product shortcut
قسمت 13:
Law of Cosines Example
قسمت 14:
What is static equilibrium
قسمت 15:
How to draw good free body diagrams FBDs
قسمت 16:
Why is tension the same everywhere in a rope
قسمت 17:
How to calculate forces of three ropes pulling in different directions
قسمت 18:
Using symmetry in statics problems
قسمت 19:
How to find the mass pulling on a spring when given the deflection
قسمت 20:
How to find the force exerted on a spring

20 قسمت بعدی را منتظر باشید. برای درخواست ویدیوهای مد نظر خود از قسمت نظردهی با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *